41 procent av alla godsleveranser saknar långsiktig planering

I dagens hårdnande konkurrens har logistiken stora utmaningar med att planera orderhantering och hålla tillräcklig kapacitet, samtidigt som kunderna förväntar sig bra service och så låga priser som möjligt.

I personliga intervjuer med 259 lagerchefer på företag inom parti & agenturhandel i Stockholms län framgår det att 41 procent av alla leveranser sker "ad hoc" då distributionsbehovet uppkommer hastigt och måste planeras i stort sett timme för timme. Endast en tiondel av leveranserna avser stabila leveranser där övervägande delen gods sker med långsiktig planering.


Två tredjedelar av de tillfrågade företagen planerar sina godstransporter manuellt. Endast 31 procent av lagren har IT-baserade system s.k. ruttplaneringssystem, för transportplanering.

Ruttplaneringsystem används för att beräkna antingen kortaste eller snabbaste vägen mellan angivna start- och slutpunkter. För ytterligare information om kartläggningen vänligen kontakta Rasmus Weiåker. Övriga kontaktuppgifter finner du via vår hemsida www.publikator.se eller under Kontakta oss


Endast 31 procent av de tillfrågade lagercheferna uppger att de använder IT-baserade system för transportplanering, sk. ruttplaneringssystem i dagsläget. I takt med att andelen e-handelsföretag ökar i kombination med ökade krav från kunderna, bör det finnas en stor marknad för informationsteknologin inom datorbaserade system för lagerstyrning och transportplanering.41 procent av leveranserna hos de tillfrågade företagen inom partihandeln sker "ad hoc", d.v.s. att distributionsbehovet uppkommer hastigt och måste planeras i stort sett timme för timme. Endast en tiondel av leveranserna avser stabila leveranser där övervägande delen gods sker med långsiktig planering.
Målgrupp: Parti & Agenturhandel (lager) SNI 46
Intervjuad person: Lageransvarig


Fler nyheter

Svenska verkstäder byter ut Visma

Under de senaste 2 åren har Visma stadigt ökat sina marknadsandelar inom svensk verkstadsindustri. Publikators senaste rapport visar att de har tappat kunder under 2015 medan Jeeves och Microsoft växer inom segmentet.
Läs mer