Fortsatt positiv utveckling för verkstadssektorn

Under december 2016 har verkstadsföretagen svarat på frågor rörande företagets omsättningsutveckling, personalutveckling och investeringsviljan under det kommande året.

Andelen företag som tror på ökad omsättning för det egna bolaget har ökat från fyrtio till fyrtiofyra procent i den aktuella kartläggningen. De som tror på en oförandrad utveckling minskar med fyra procent från femtioen till fyrtiosju. Endast fyra procent bedömer att företagets omsättning kommer att minska 2017 jämfört med 2016.


Inom svensk verkstadsindustri förekommer skiftarbete i relativt låg omfattning, både i jämförelse med konkurrentländerna och i jämförelse med övriga industrigrupper i Sverige. Fjorton procent av de tillfrågade produktionscheferna inom verkstadssektorn uppger under december 2016 att de kör två eller fler skift i dagsläget vilket bör betraktas som en relativt hög nivå.

Branschen har under senare år haft svårt att hittar rätt arbetskraft för sin verksamhet men andelen företag som planerar att anställa har minskat med tio procent från femtioåtta till fyrtioåtta procent sedan samma period i fjol. Fyra procent av verkstäderna bedömer att de kommer att genomföra förändringar som innebär att de kommer att minska den nuvarande personalstyrkan. Som jämförelse kan nämnas att motsvarande siffra för ett år sedan var åtta procent.

Investeringar och effektiviseringar kommer fortsatt vara av stor betydelse. Trettiofyra procent av företagen har budgeterat för nyinvesteringar av maskiner under 2017 och fem procent bedömer att de kommer att byta ut maskiner som går sönder under det kommande året. Genomsnittsbudgeten ligger på 2,6 miljoner vilket är en betydligt högre nivå i jämförelse med de senaste åren.

Trots den stora optimismen är intresset för att öka automationsgraden låg och endast en procent av bolagen planerar att automatisera eller optimera någon del av produktionsprocessen under nästa år.

Sammantaget kan vi konstatera att svenska produktionschefer räknar med en fortsatt positiv utveckling för branschen.
Målgrupp: Svensk verkstadsindustri med en omsättning >3 miljoner
Intervjuad person: Produktionsansvarig


Fler nyheter

Svenska verkstäder byter ut Visma

Under de senaste 2 åren har Visma stadigt ökat sina marknadsandelar inom svensk verkstadsindustri. Publikators senaste rapport visar att de har tappat kunder under 2015 medan Jeeves och Microsoft växer inom segmentet.
Läs mer