Stena Recycling är ledande inom återvinning i Jönköpings län

Kartläggande intervjuer med logistikansvariga på industrier med lager i Jönköpings län visar att Stena Recycling har en dominerande ställning på marknaden. Med 48,3 procent av de tillfrågade företagen som kunder har de ett stort försprång till den näst största leverantören Ragn-Sells vars marknadsandel ligger på 15,3 procent inom segmentet.

Trots att 99 procent av logistikcheferna uppger sig vara nöjda med sin nuvarande leverantör anser 1 av 10 att det skulle vara intressant att konkurrenstesta sin nuvarande leverantör. Förutom förhoppningen om ett lägre pris finns det en önskan om att nuvarande återvinningsleverantör skulle kunna förbättra leverans- och tömningstider.

Totalt räknas 10 leverantörer för återvinning upp i kartläggningen. Diagrammet visar endast de företag som har 5 procent eller mer av marknaden inom målgruppen.
En genomsnittsindustri i Jönköpings län genererar 4,5 ton brännbart avfall, 52,5 m3 wellpappavfall, 4,4 ton järn- och metallskrot och 30,5 m3 farligt avfall.24 procent av företagen uppger att de har någon typ av bränslecisterner för flytande vätskor och 29 procent att de har någon typ av oljedimavskiljare på arbetsstället.

För ytterligare information om kartläggningen vänligen kontakta Rasmus Weiåker. Övriga kontaktuppgifter finner du via vår hemsida www.publikator.se eller under Kontakta oss
Målgrupp: Tillverkande industri SNI 10-33 i Jönköpings län
Intervjuad person: Logistikansvarig/Inköpsansvarig


Fler nyheter

Svenska verkstäder byter ut Visma

Under de senaste 2 åren har Visma stadigt ökat sina marknadsandelar inom svensk verkstadsindustri. Publikators senaste rapport visar att de har tappat kunder under 2015 medan Jeeves och Microsoft växer inom segmentet.
Läs mer