Marknaden för lastpallar ökar inom svensk partihandel

Andelen lager som köper in lastpallar har ökat med 18 procent under det senaste året. Kartläggningen som omfattar 1 320 personliga intervjuer med logistikansvariga inom svensk partihandel visar även att den genomsnittliga inköpsnivån per företag har stigit från 116 000 till 139 000 Sek, vilket motsvarar en ökning på 17 procent.

Boxon Pak tappar 6,3 procent av marknaden vilket gör Norrlandspall till den marknadsledande leverantören trots att de ligger kvar på exakt samma nivå som under 2013.

Norrlandspall passerar den tidigare marknadsledaren Boxon Pak trots att de ligger kvar på exakt samma nivå som 2013. Boxon Pak har enligt marknadskartläggningen tappat 6,3 procent av pallmarknaden under det gångna året, vilket resulterar att de under 2014 hamnar först på andra plats med en marginal på 0,8 procents försprång över Pallpoolen som är den tredje största leverantören av lastpallar.


Den genomsnittliga inköpsnivån på årsbasis har stigit från 116 000 till 139 000 Sek vilket motsvarar en ökning på 17 procent. 15 procent av de tillfrågade företagen inom målgruppen parti & agenturhandel dvs. lager, köper lastpallar för mer än en halv miljon kronor per år.

Ibland kan det uppstå obalans i flödet, så att lagren får överskott av en viss typ av pallar eller pallkragar. 14 procent av de tillfrågade logistikcheferna uppger att de har överskott vid enstaka tillfällen och 4 procent att det ofta uppstår ett överskott.
Målgrupp: Parti & Agenturhandel (lager) SNI 46
Intervjuad person: Logistikansvarig


Fler nyheter

Svenska verkstäder byter ut Visma

Under de senaste 2 åren har Visma stadigt ökat sina marknadsandelar inom svensk verkstadsindustri. Publikators senaste rapport visar att de har tappat kunder under 2015 medan Jeeves och Microsoft växer inom segmentet.
Läs mer