38 procent av företagen inom verkstadsindustrin har maskiner för spånavskiljande bearbetning

CNC-tekniken är minst sagt revolutionerande och kan med korta ledtider producera produkter med fantastisk kvalitet i stora kvantiteter. Idag måste tillverkningen av en produkt vara snabb, säker och så billig som möjligt då konkurrensen om legojobben är stor.

Baserat på 2 154 intervjuer med produktionschefer inom svensk verkstadsindustri framgår det att 38 procent av företagen inom målgruppen arbetar med spånavskiljande bearbetning i sin verksamhet idag. Störst andel företag som har CNC-maskiner för spånavskiljande bearbetning finns i Östra delen av landet, dvs Kalmar, Kronoberg samt Jönköpings län. Minst andel ser vi i Skåne, Blekinge samt Hallands län.


Om man utgår ifrån de ca 6 800 aktiva bolag med en omsättning överstigande 3 miljoner inom målgruppen kan vi dra slutsatsen att det i dag finns ca 2 580 bolag som har minst en fleroperationsmaskin, svarv eller fräs för spånavskiljande bearbetning i sin verkstad idag.

För att få en överblick för det totala antal maskiner som finns inom verkstadsindustrin, motsvarar siffrorna för maskiner per företag i snitt följande:

0,29 - 1972 stycken fleroperationsmaskiner
0,27 - 1836 stycken renodlade CNC-svarvar
0,26 - 1768 stycken CNC-fräsarDiagrammet nedan visar andelen företag som har minst 1 CNC-maskin för spånavskiljande bearbetning i sin verksamhet idag.

Norra - Gävle, Dalarna och norrut
Stockholm - Stockholm, Uppsala och Södermanlands län
Mellan - Kalmar, Kronoberg samt Jönköpings län
Östra - Värmland, Västmanland, Örebro och Östergötlands län
Västra - Västra Götalands län
Södra - Skåne, Blekinge och Hallands län
Hälften av företagen jobbar med legoproduktion, 33 procent tillverkar enbart egna produkter och resterande 16 procent har kombinerad legoproduktion samt egen tillverkning.


Målgrupp: Svensk verkstadsindustri med en omsättning >3 miljoner
Intervjuad person: Produktionsansvarig


Fler nyheter

Svenska verkstäder byter ut Visma

Under de senaste 2 åren har Visma stadigt ökat sina marknadsandelar inom svensk verkstadsindustri. Publikators senaste rapport visar att de har tappat kunder under 2015 medan Jeeves och Microsoft växer inom segmentet.
Läs mer