4 procent av värmeverken nyttjar inte sina underhållssystem

55 procent av värmeverken uppger att de har ett underhållsystem idag. Bland de tillfrågade driftcheferna uppger 35 procent att ”hela organisationen använder systemet dagligen” och 54 procent svarar att ”delar av organisationen använder det dagligen”.

Ett underhållssystem hjälper produktions- och underhållsavdelningen att samplanera det dagliga arbetet på ett bra sätt. 86 procent av värmeverken använder även SCADA-system som används för att styra, övervaka och hantera information från olika automationssystem.
Genom att öka tillgängligheten av information får man en bättre översikt och beslutsunderlag och kan snabbt och effektivt fatta rätt beslut för att minimera stillestånd, produktionsbortfall och effektivisera verksamheten samtidigt som det uppfyller de ökande kraven på energieffektivisering.


I kartläggningen framgår det att 4 procent av värmeverken "aldrig använder sitt befintliga underhållssystem idag". En anledning till detta kan vara bristande kunskap då en femtedel av de intervjuade företagen uppger att det finns behov av utbildning avseende grundläggande underhållsutbildning samt underhållsplanering.

Idus är marknadsledare inom underhållsystem och har 53,3 procent av värmeverken som kunder. ABB/800XA har levererat SCADA-system till 37,1 procent av de tillfrågade.

För ytterligare information om kartläggningen vänligen kontakta Per Brahn. Övriga kontaktuppgifter finner du via vår hemsida www.publikator.se eller under Kontakta oss


ABB är marknadsledade leverantör av SCADA-system till Svenska värmeverk med 37,1 procent av de tillfrågade som kunder, Citect placerar sig på andra plats med 18,6 procent och Siemens på tredje med 15,7 procent.

Diagrammet visar endast de företag som har minst 5 procent av marknaden inom Svenska värmeverk.Idus är överlägsen marknadsledare inom underhållssystem med 53,3 procent av värmeverken som kunder. De har ett stort försprång till SAP och Aretics som på andra placering vardera har 8,9 procent. Maximo och Rejus har vardera 6,7 procent.

Diagrammet visar endast de företag som har minst 5 procent av marknaden inom segmentet86 procent av de tillfrågade värmeverken uppger att de har ett SCADA-system idag. 55 procent har ett underhållssystem. 6 procent av driftcheferna uppger att de har planer på att energieffektivisera, optimera, uppgradera sina processer eller produktionssystem under 2015.
Målgrupp: Svenska värmeverk
Intervjuad person: Driftchefer


Fler nyheter

Svenska verkstäder byter ut Visma

Under de senaste 2 åren har Visma stadigt ökat sina marknadsandelar inom svensk verkstadsindustri. Publikators senaste rapport visar att de har tappat kunder under 2015 medan Jeeves och Microsoft växer inom segmentet.
Läs mer