79 procent av lagren i Västra Götaland har manuell orderhantering

Publicerad 2014-11-11

I vår senaste kartläggning av Parti & agenturhandel i Västra Götaland uppger 52 procent av de tillfrågade företagen att de har ett lagersystem - WMS-system ”Warehouse Management System” som är designat för att övervaka de olika processerna och aktiviteterna som är i gång på lagret. 4 procent av lagercheferna har planerade investeringar inom WMS inom den närmaste 12 månaders perioden vilket är 1 procent högre andel jämfört med 6 månader tillbaka i tiden.

5 procent av plockningen hanteras med hjälp av Truck PC, 10 procent via handdatorer och skanners, 1 procent röststyrd plockning, 4 procent med automathissar och plockrobotar och resterade 81 procent manuellt (inkl. papperslistor) i dagsläget.

10 procent av lagren hanterar mindre än 200 artiklar vilket kan vara en förklaring till att det inte finns behov av ett lagersystem.52 procent av de tillfrågade företagen att de har ett lagersystem - WMS-system ”Warehouse Management System” idag. 2 procent av de tillfrågade har planer på genomföra förändringar där de kommer att ha behov av att anlita extern logistikkonsult under det kommande året.
4 procent av lagercheferna har planerade investeringar inom WMS inom den närmaste 12 månaders perioden vilket är 1 procent högre andel jämfört med 6 månader tillbaka i tiden.
Målgrupp: Parti & Agenturhandel (lager) SNI 46
Intervjuad person: Lageransvarig


Fler nyheter

Svenska verkstäder byter ut Visma

Under de senaste 2 åren har Visma stadigt ökat sina marknadsandelar inom svensk verkstadsindustri. Publikators senaste rapport visar att de har tappat kunder under 2015 medan Jeeves och Microsoft växer inom segmentet.
Läs mer